Obowiązek informacyjny RODO

Kto jest administratorem danych?

Jak można skontaktować się z administratorem danych?

Czy Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych?

Skąd pozyskujemy dane osobowe i jakie są ich źródła?

Jaki jest zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych?

Jakie są cele przetwarzania przez nas danych?

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Jaki jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora?

Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe?

Kto jest odbiorcą danych w tym danych osobowych?

Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Unię Europejską?

Czy dane osobowe będą podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

Jakie mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?